Naprašovačky LUXOR pro pokovování vzorků pro EM

Skvělý nástroj pro elektronovou mikroskopii

Naprašovačky pro pokovování vzorků jsou nezbytným vybavením pro pozorování nevodivých vzorků. Ultra tenká vrstva (∼10 nm) naprášeného kovu pomáhá odvádět elektrický náboj z povrchu a umožňuje zobrazení povrchu vzorku i za nejvyššího zvětšení za podstatné redukce efektů spojených s nabíjením. Nevodivé vzorky je možné také zobrazovat v módu nízkého vakua (Low Vacuum mode), naprašovačky jsou ale neocenitelným nástrojem pro elektronovou mikroskopii za nejvyššího rozlišení a pro dosažení snímků nejvyšší kvality.

Od firmy Luxor (part of Aptco Technologies) nabízíme dva modely naprašovacích zařízení pro rychlou depozici ultra tenké vrstvy vodivých materiálu pro potlačení nabíjení nevodivých vzorků při zobrazování elektronovým svazkem. Obě naprašovačky jsou navrženy jako velmi jednoduché a levné stroje, které naprosto dostačují požadavků elektronové mikroskopie pro snadné zobrazování nevodivých materiálů.

Zařízení jsou plně automatizovaná a pracují s atypickým uchycením vzorků – tzv. upside down. Ve víku zařízení je možné uchytit až šest standardních držáků vzorků a díky tomuto přístupu nabízí stroj několik výhod. Díky magnetronu ve spodní části zařízení je manipulace s víkem a vzorky bezpečnější (nehrozí možnost zranění elektrickým proudem, protože veškerá vysoko napěťová elektronika je vedena v těle stroje), zakládání a vyjmutí vzorků bez nutnosti jakéhokoliv speciálního příslušenství a další.

A2 technology – unikátní přístup regulace plazmatu zajišťující extrémně uniformní, tenké a homogenní vrstvy.

Materiál terče (v závislosti na typu zařízení) – Au (zlato), Pt (platina)

LuxorAu

Zařízení pro plně automatizovanou depozici zlaté vrstvy v rozmezí 1 až 100 nm. 

LUXORAu se obvykle používá pro aplikace, kde je používané zvětšení až 100 000x, kdy povlak zlepšuje emisi sekundárních elektronů. V důsledku toho je možné získat obrázky ve vysokém rozlišení a s lepším kontrastem.

  • Jednoduché a intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje
  • Rychlé a jednoduché pokovování: Navol parametry -> Stiskni Start -> Automatic Vacuum -> Plasma Coating -> Vent
  • Požadovanou tloušťku lze lehce navolit a měnit i během depozice
  • Dobu pokovování může uživatel nastavit a sledovat v reálném čase

LuxorPt

Zařízení pro plně automatizovanou depozici zlaté vrstvy v rozmezí 1 až 100 nm. 

LUXORPt se obvykle používá pro aplikace (FEG) SEM zobrazování se zvětšením až 1 000 000x. LUXORPt zajišťuje depozici extrémně tenké vrstvy platiny nebo zlata s velmi malou zrnitostí. Výsledkem jsou ostré a jasné obrázky.

  • Jednoduché a intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje
  • Depozice Au a Pt vrstev
  • Rychlé a jednoduché pokovování: Navol parametry -> Stiskni Start -> Automatic Vacuum -> Plasma Coating -> Vent
  • Dobu pokovování může uživatel nastavit a sledovat v reálném čase
  • Požadovanou tloušťku lze lehce navolit a měnit i během depozice

Mám zájem o přístroj

Naprašovačky LUXOR pro pokovování vzorků pro EM

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM

Kontaktujte našeho obchodníka

Dušan Novotný

Dušan Novotný

obchodní zástupce

Příprava a charakterizace materiálů

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM