InVi-SPIM

Dlouhodobé 3D zobrazování živých vzorků

Mikroskop InVi-SPIM byl optimalizován pro dlouhodobé 3D zobrazování živých vzorků. Využívá princip Light sheet mikroskopie, kdy pruh světla z laseru osvětluje jen tenký řez fluorescenčně značeného vzorku. Fluorescenční mikroskop je pak umístěn kolmo na tento osvětlený řez. Tento přístup drasticky snižuje fototoxicitu a fotobělení v porovnání s tradiční konfokální mikroskopií, což dovoluje dlouhodobé, rychlé a stabilní zobrazování.

Nejnovější technologie sCMOS použitá v kamerách a optimalizované objektivy Vám dovolí získat ta nejlepší data z Vašich vzorků. V rychlém, plošném módu lze pomocí InVi-SPIM snímat děje rychlostí až 75 fps při rozlišení 2048 na 2048 px, při menším rozlišení i rychleji. Alternativně InVi-SPIM nabízí čárový mód (Line scanning mode) pro potlačení pozadí a lepší poměr fluorescenčního signálu.

Optická konfigurace ve spojení s rychlým sběrem dat InVi-SPIM dovoluje 3D rekonstrukcisledování pozice buněk a jejich orgánů a morfologickou analýzu v reálném čase. Typickými aplikacemi InVi-SPIM je zobrazování dynamických procesů ve zvířecích modelech jako jsou myší embrya, v kulturách savčích buněk, nebo dokonce v modelech rostlin.

Mám zájem o přístroj

InVi-SPIM

Kontaktujte našeho obchodníka

Felix Holáň

Felix Holáň

obchodní zástupce

Měření záření a světla, NMR, depozice, leptání