M6 JETSTREAM

Velkoplošné mikro-XRF: analýza velkých předmětů s plošným rozlišením

Bruker M6 JETSTREAM je určený pro nedestruktivní prvkovou analýzu velkých předmětů. Mobilita tohoto přístroje umožňuje umístit ho k objektu zájmu, ať už v galerii, muzeu nebo na podlaze ateliéru. Výkonné parametry umožňují skenování ploch 800 mm x 600 mm s proměnnou velikostí stopy až do minimálně 100 µm a s rychlostí až 100 mm/s. Protože systém dokáže měřit „za jízdy“, výsledkem je klidová doba pixelu pouhá 1 ms.

Analýza rozložení prvků u velkých vzorků s maximálním výkonem:

  • Měřicí rám přístroje M6 JETSTREAM lze sklopit, takže vzorky je možné měřit ve vodorovné i svislé poloze.
  • Velikost stopy přístroje M6 JETSTREAM lze přizpůsobit v pěti krocích tak, aby odpovídala struktuře vzorku a požadovanému plošnému rozlišení.
  • K detekci fluorescenčního záření slouží moderní křemíkové SDD detektory Bruker XFlash®. Vyznačují se vysokými čítacími rychlostmi a nejlepším energiovým rozlišením v jejich širokém intervalu.
  • Speciální bezpečnostní obvody zajišťují optimální ochranu uživatele proti ozáření rentgenovými paprsky.
  • Kolizi s měřeným předmětem brání ultrazvukové měření vzdálenosti.
  • M6 JETSTREAM lze díky jeho mobilitě umístit přímo k měřenému objektu bez ohledu na jeho velikost.
  • Přístroj lze rozložit na čtyři části a snadno přepravovat.

Mám zájem o přístroj

M6 JETSTREAM

Kontaktujte našeho obchodníka

Boris Míč

Boris Míč

obchodní zástupce

XRF, XRD, SCD, TD-NMR, EPR

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM