MĚŘICÍ TECHNIKY:

Maloúhlový rozptyl - SAXS, GI-SAXS


Maloúhlový rozptyl RTG paprsků je nedestruktivní metoda pro zkoumání velikosti, tvaru a rozdělení nanostruktur (1 až 100 nm) na povrchu, používaná v nanotechnologiích a obecně nanovědách, jako je strukturní biologie. Systémy Bruker nově přináší kvalitu dat, jaká byla dříve dosažitelná pouze synchrotronovým zářením a představuje tak ještě zajímavou alternativu pro další laboratoře.

Mezi dedikované přístroje firmy Bruker pro měření (GI)SAXS patří špičkový NANOSTAR a kompaktní, vertikálně uspořádaný N8 HORIZON. Menší alternativou je pak stolní MICRO Series v Kratkeho uspořádání. Možnost měřit SAXS má i univerzální přístroj D8 DISCOVER.

Stránky SAXS přístrojů Bruker


      • NANOSTAR
      • N8 HORIZON
      • MICRO Series

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: