MĚŘICÍ TECHNIKY:

Spektrometry Avantes


Nabízené optovláknové spektrometry firmy Avantes jsou kompaktní a snadno přenosné přístroje pro spektrální měření záření v rozsahu UV až po infračervenou oblast. Díky jednoduché a robustní konstrukci s pevnou mřížkou se na ně můžete spolehnout při měření i v poměrně náročném prostředí.

Spektrometry Avantes


      • Spektrometry Avantes

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: