Correlative Materials Characterization Workshop 2023

9.
– 10. listopadu, 2023
Brno

Workshop bude věnován rychle rostoucí oblasti charakterizace korelačních materiálů a korelačního zobrazování živých a neživých systémů. Rozsah workshopu zahrnuje všechny relevantní techniky používané pro korelační materiály a charakterizaci biomateriálů. Důraz bude kladen na světelnou mikroskopii, elektronovou mikroskopii, rentgenovou mikroskopii, mikroskopii atomových sil a další.

Akce navazuje na předchozí úspěšný ročník, který se konal v Drážďanech, a jejím cílem je dát dohromady komunity z oblasti materiálů, života a informatiky, aby diskutovaly a zkoumaly témata společných zájmů korelační charakterizace a souvisejících jevů.

Místo konání: Hvězdárna a planetárium Brno

Účast na akci je bezplatná, registrace je však povinná.

Programový leták je k dispozici zde.

Nadcházející události