Webinář: Discovery of small molecules that target RNA. NMR is the method of choice.

8. února, 2023
Online

Fragmentový screening (FBS) pomocí NMR se stal hlavním nástrojem ve farmaceutickém průmyslu k identifikaci nových ligandů, které se vážou na vybrané biologické cíle. NMR se také používá k ověření potencionálních aktivních látek léčiv získaných klasickými metodami vysokovýkonného screeningu (HTS). U HTS jsou tisíce až miliony vzorků testovány na biologickou aktivitu na modelovém organismu, buněčné, dráze nebo molekulární úrovni. NMR je vhodná pro tyto úkoly, protože proces screeningu probíhá na vzorku v roztoku za podmínek, kdy jak cíl, tak ligandy jsou velmi blízké jejich fyziologickému stavu. Typicky se jak 1H, tak 19F jádra používají pro FBS pomocí NMR. V současné době většina farmaceutických skupin začlenila NMR screeningové strategie do svých programů objevování a navrhování léků. Zatímco obvyklými cíli těchto programů jsou klasicky enzymy nebo proteinové receptory, nekódující RNA, které mají prokázanou roli při onemocněních a v regulaci biochemických drah, se stále častěji stávají terapeutickým cílem volby.

Pomocí „machine learning“ v kombinaci se screeningem založeným na fragmentech pomocí NMR je možné nalezení potencionálních léčiv. Kromě toho NMR umožňuje rychlé ověření sekundární struktury nových cílů RNA. Screening fragmentů ověřuje přítomnost vazebných míst pro malé molekuly. Tento webinář pořádaný Marcelem Blommersem, hlavním vědeckým ředitelem společnosti Saverna Therapeutics, a moderovaný Martialem Piottem, farmaceutickým produktovým manažerem biologických řešení ve společnosti Bruker BioSpin, demonstruje, jak používat NMR spektroskopii k identifikaci nových cílů léků RNA a inhibitorů těchto cílů. Dozvíte se, jak lze FBS pomocí NMR a „machine learning“ použít společně k objevování nových léků, které interagují s cíli RNA ve farmaceutickém a biofarmaceutickém průmyslu. NMR nehraje pouze jedinečnou roli při hledání potencionálních cílů, ale také při charakterizaci interakcí RNA a RNA-ligand. Tyto informace mohou vést k optimalizaci hit-to-lead. Složitost dynamických molekul RNA při identifikaci nových cílů je diskutována na různých příkladech z portfolia společnosti Saverna. Implementace různých metod v NMR platformě Saverna zaměřené na RNA má za cíl provádět včasné objevy léků s bezprecedentní rychlostí, aniž by byla obětována kvalita.

Nadcházející události