NANOCON 2022

19. října, 2022
Brno

14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NANOMATERIÁLŮ – VÝZKUM & APLIKACE

microcontroller

Konference je zaměřena na tyto témata

Nanomateriály pro elektronické, magnetické a optické aplikace. Uhlíkové nanostruktury, kvantové tečky
Nízkodimenzionální uhlíkové nanostruktury a jejich aplikace. Fullereny, uhlíkové nanotrubice, nanodiamanty. Grafen, jeho deriváty a analogy. Kvantové tečky a jejich aplikace. Magnetické, kovové a oxidické nanomateriály, slitiny. Mechanické vlastnosti nanomateriálů. Nanofotonika, spintronika, fluorescenční nanomateriály, paměťová média.

Průmyslové a enviromentální aplikace nanomateriálů
Aplikace nanomateriálů v katalýze, fotokatalýze; nanopovlaky a nátěry, tenké filmy, aplikace ve stavebnictví, chemickém, textilním a spotřebním průmyslu; nanofiltrace, čištění vod a ekologické aplikace. Energetika, solární články. Lithiové baterie. Nanotribologie. Nanoelektronika, optické technologie, LED technologie.

Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu
Antibakteriální materiály a prostředky, biosenzory, biokatalyzátory, biochemické aplikace, biogenní nanomateriály; Cílený transport léčiv, tkáňové inženýrství, diagnostika, MRI a další zobrazovací a analytické metody uplatnitelné v medicíně, molekulární analýza, protinádorová terapie, inteligentní biomateriály, nanoimplantáty, značení a separace buněk. Nanostroje, nanorobotika

Monitorování a toxicita nanomateriálů
Vliv nanomateriálů na životní prostředí a zdraví lidí, bezpečnostní rizika spojená s výrobou, aplikací a transportem nanomateriálů, monitoring nanomateriálů, toxicita a ekotoxicita nanomateriálů, mechanismy interakce nanomateriálů s buňkou a živými organismy, vliv velikosti, morfologie a funkcionalizace nanomateriálů na jejich toxicitu, osud nanomateriálů v životním prostředí.

Pokročilé metody přípravy a charakterizace nanosystémů
Řízená funkcionalizace nanomateriálů, self-assembly, hybridní multidimenzionální systémy, nové metody a přístupy k charakterizaci nanomateriálů, pokrok v aplikacích elektronové mikroskopie, rastrovací tunelové mikroskopie a v mikroskopii atomárních sil, aplikace STM/AFM – studium chemických reakcí, zobrazování molekul, nanomechanika, metody nanomanipulace, metody výpočetní chemie pro modelování nanokrystalických materiálů a jejich interakcí, pokročilé spektroskopické a synchrotronové metody studia nanomateriálů.

Hlavní přednášející

 • Prof. Dr. Arben MERKOÇI, Catalan Institute of Nanoscience & Nanotechnology (ICN2), Barcelona, Spain, EU
 • Prof. Dr. Jean Francois BERRET, Univerzita v Paříži, Francie, EU
 • Doc. MUDr. Lucie BAČÁKOVÁ, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, vvi, Praha, ČR, EU
 • Doc. Prof. Dr. Robert BOGDANOWICZ, Gdaňská technická univerzita, Polsko, EU
 • Dr. Flemming R. CASSEE, Národní institut pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM), Utrecht, Nizozemsko
 • Dr. Štěpán KMENT, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, EU
 • Prof. Dr. Janina KNEIPP, Humboldt- Universität zu Berlin, Německo, EU
 • Dr. Tomáš KOVÁŘÍK, Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika, EU
 • Doc. Alexander KROMKA, Dr.Sc., Fyzikální ústav AV ČR, vvi, Praha, ČR, EU
 • Prof. Dr. Pablo ORDEJÓN, Katalánský institut nanovědy a nanotechnologie, Barcelona, Španělsko, EU
 • Doc. Prof. Dr. Andrea SALIS, Univerzita v Cagliari, Sardinie, Itálie, EU

Více informací a přihlásit se můžete zde.

Nadcházející události

19
-22
Květen
Valtice
20
-22
Květen
Hotel Atrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry