XIX. ročník konference Vrstvy a povlaky

17. října, 2022
Rožnov pod Radhoštěm
vrstvy a povlaky

Přijďte se podívat na konferenci Vrstvy a povlaky a nenechte si ujít obrovské pokroky v oblasti nanášení tenkých vrstev a povlaků.

19. ročník konference „Vrstvy a Povlaky“ je již tradičně zaměřen na následující tematické okruhy:

 • Technologie povrchového tepelného a chemicko-tepelného zpracování
 • Komplexní, kombinované, spojené a duplexní PVD, CVD technologie
 • Termické stříkání
 • Tvorba a vlastnosti vrstev
 • Zařízení pro výrobu, vývoj a zkoušení povlaků
 • Nové přístupy ke zkoušení vlastností vrstev a povlaků
 • Vrstvy a povlaky v technických normách
 • Modelování a simulace procesů tvorby vrstev, termodynamika a kinetika procesu

V minulých ročnících měly dominantní prostor komerční PVD technologie, v letošním ročníku bude posílena sekce věnovaná žárovému stříkání.
Věříme, že výměna nejnovějších poznatků v dané oblasti a navázání osobních i pracovních kontaktů mezi účastníky působícími na různých postech ve výrobní sféře, na univerzitách i ve výzkumných organizacích přispěje ke zlepšení vzájemné spolupráce směřované k efektivnějšímu propojení univerzitního a výzkumného prostředí na potřeby praxe.

Odbornou garanci nad konferencí převzali:

 • prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD., STU MTF Trnava, Slovensko
 • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., VŠCHT Praha, Česká republika
 • prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph. D., Univerzita obrany Brno, Česká republika
 • doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., UMV SAV Košice, Slovensko
 • doc. Ing. Marián Mikula, PhD., FMFaI UK Bratislava, Slovensko
 • Ing. Šárka Houdková, Ph.D., Výzkumný a zkušební ústav, Plzeň, Česká republika
 • Ing. Radek Mušálek, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu, AVČR Praha, Česká republika

Více informací a přihlásit se můžete zde.

Nadcházející události