Webinář: Eternity-PLUS Buffer For Three Color Nanoscale Imaging in Depth

23. března, 2023
Online

Zjistěte, jak byla mikroskopie s vysokým rozlišením použita k vývoji nového, výrazně vylepšeného pufru pro dlouhodobé zobrazování vícebarevných vzorků v nanoměřítku

Objevte nové výkonné nástroje pro dlouhodobé zobrazování barevných vzorků.
Během tohoto webináře hostující řečník Karine Monier, Ph.D. (CNRS, Unversity Lyon), promluví o průlomovém objevu Eternity-PLUS, nového pufru pro dlouhodobé fluorescenční zobrazování barevných vzorků ve své laboratoři. Tato nejnovější verze pufru Eternity1 (Everspark2) umožňuje zobrazovací periodu až několik týdnů a umožňuje tříbarevnou nanoskopii dSTORM – výkonnou techniku, která je zvláště dobře přizpůsobena pro použití na systému Vutara VXL SMLM.

Direct Sochastic Optical Reconstruction Microscopy (dSTORM) je jednomolekulární lokalizační mikroskopie (SMLM), která umožňuje dosáhnout přesné lokalizace kolem 20 nm, čímž poskytuje 10násobné zvětšení ve srovnání s konfokální mikroskopií. Cílem bylo dSTORM vylepšit a zjednodušit způsob provádění nanoskopického zobrazování. Jedním z problémů je krátká životnost vodného pufru, který je nutný k rozlišení jednotlivých fluorescenčních molekul. Z tohoto důvodu byl vyvinut nový buffer, nazvaný Eternity1, také známý jako Everspark2, který umožňuje zobrazování po dobu několika týdnů (namísto několika hodin s klasickým bufferem GLOX). Aby bylo možné vyhodnotit pufrovací schopnosti nezávisle na biologické variabilitě, transdisciplinární tým dále vyvinul 1 µm kalibrovanou kouli, známou jako SpheroRuler, která je potažená na svém okraji červeně blikajícími fluorofory.

Eternity-PLUS byl vytvořen jako nová verze pufru, použitelná pro většinu zeleně emitujících fluoroforů, která otevírá cestu v 3barevné nanoskopii dSTORM. Toto bylo aplikováno pro zvýraznění 9násobné symetrie 0,5 um kruhové struktury zralého centrosomu a vícesložkových struktur řasinek ve fixovaných lidských buňkách ze sítnice pomocí 3barevného imunoznačení s vhodnými fluorofory.

Vzhledem k režimu zobrazování bez TIRF na VXL bylo provedeno hluboké zobrazení SMLM pomocí pufru Eternity-Plus uvnitř izolovaných svalových vláken imunodetekovaných s mikrotubuly (s průměrnou velikostí 80 um). Je umožněna funkce z-Stack v dSTORM a tím je možné zvýšit tloušťku pozorovaného objemu ve svalovém vláknu. Tato možnost tak nabízí výkonný nástroj pro zobrazení s 20 nm přesnými centronukleovanými vlákny přítomnými u mnoha myopatií.

Nadcházející události

19
-22
Květen
Valtice
20
-22
Květen
Hotel Atrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry