HIV at a distance away: DEER EPR spectroscopy applied towards the understanding of HIV reverse transcriptase and HIV protease inhibitors.

4. října, 2022
Online
hiv
hiv

Zvemě Vás na webinář od společnosti Bruker.

Hlavními tématy budou:

  • Zkoumání využití DEER spektroskopie ve strukturních a konformačních studiích biologických molekul při hodnocení potenciálních cílů pro léčiva
  • Popis techniky, včetně přípravy vzorku, experimentálních požadavků, spektroskopických metod, stejně tak i stručné srovnání s jinými technikami strukturního analýzy
  • Analýza a interpretace dat za účelem vytvoření modelů pro hodnocení cílů pro léčiva

Nadcházející události