HIV at a distance away: DEER EPR spectroscopy applied towards the understanding of HIV reverse transcriptase and HIV protease inhibitors.

4. října, 2022
Online
hiv

Zvemě Vás na webinář od společnosti Bruker.

Hlavními tématy budou:

  • Zkoumání využití DEER spektroskopie ve strukturních a konformačních studiích biologických molekul při hodnocení potenciálních cílů pro léčiva
  • Popis techniky, včetně přípravy vzorku, experimentálních požadavků, spektroskopických metod, stejně tak i stručné srovnání s jinými technikami strukturního analýzy
  • Analýza a interpretace dat za účelem vytvoření modelů pro hodnocení cílů pro léčiva

Nadcházející události