2-D μ-XRF spektrometr s excelentní rychlostí a přesností 

M4 TORNADO je stolní μ-XRF
spektrometr pro analýzu všech druhů vzorků, zejména pak pro nehomogenní vzorky nebo dokonce vzorky nepravidelných tvarů a s hrubými povrchy. Objemná vzorková komora dovoluje mapování i velkých vzorků na ploše až 190 x 160 mm. Systém lze používat v režimu vakua - pro detekci lehkých prvků - nebo ve vzduchu.

Efektivní excitace vzorku a nejvyšší prostorové rozlišení

M4 TORNADO využívá pokročilou polykapilární optiku, která je schopná kolimovat velmi intenzivní excitační svazek do bodu o průměru < 25 μm (pro Mo K záření). Použití až dvou rentgenek s různými anodovými materiály umožňuje přizpůsobení přístroje zvláštním analytickým úkolům a zvyšuje citlivost a rychlost měření pro vybrané skupiny prvků. Krom toho, pro filtraci primárního záření lze využít až 5 filtrů.

Nejvyšší detekční účinnost se SDD XFlash®

M4 TORNADO je vybaven nejnovějším detektorem XFlash na bázi SDD (Silicon Drift Detector), který poskytuje nejvyšší rychlostí čítání > 310 kcps a rozlišení energie lepší než 145 eV. To zaručuje optimální rozlišení píků a nejkratší dobu měření. Současně lze nainstalovat až tři XFlash® detektory, což zvyšuje rychlost analýzy. Vzhledem k tomu, že detektory jsou umístěny oproti sobě pod úhlem, snižuje se tak efekt stínění způsobený topografií vzorku, což dále pomáhá identifikovat difrakční píky.

Rychlé mapování a snadnost použití

Držák vzorku TurboSpeed s pohybem v osách ​​X, Y a Z podporuje tzv. analýzu "on the fly", tedy měření během pohybu držáku. Díky vysoké rychlosti pohybu až 100 mm/s a akvizičnímu času na pixel i méně než 1 ms je možné získat první přehledové informace o vzorku už v průběhu minut. Vymezení bodů, čar a ploch pro měření usnadňuje duální video-mikroskop s variabilním zvětšováním. Tento systém lze také použít pro záznam obrazu vzorku.

Více informací naleznete na webu výrobce M4 TORNADO, v brožuře, a nebo neváhejte kontaktovat nás.
další produkty této měřící techniky:
      • M4 TORNADO PLUS
      • M2 BLIZZARD
      • M1 MISTRAL
      • M6 JETSTREAM
      • S4 T-STAR
      • S2 PICOFOX

x

M4 TORNADO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: