M4 TORNADO PLUS - nová éra 2-D μ-XRF

Bruker představuje vylepšenou verzi mikro-XRF spektrometru M4 TORNADO PLUS. Mezi hlavní vylepšení patří možnost detekce i velmi lehkých prvků – až po uhlík, a to díky pokročilé polykapilární optice, rychlým SSD detektorům a pro vzorky citlivé na vakuum možnosti proplachování komory heliem. Tímto se pro M4 TORNADO PLUS otevírají nové aplikace v oblastech geologických věd, těžby, ale i biologie, výzkumu polymerů a polovodičovém průmyslu.

Lehčí prvky, rychleji a hlouběji

Díky použití dvou velkoplošných křemíkových driftových detektorůokénkem uzpůsobeným pro super-lehké prvky a speciálně optimalizované Rh rentgenky je M4 TORNADO PLUS první mikro-XRF spektrometr umožňující analýzu lehkých prvků jako jsou fluor, kyslík, dusík a uhlík. Spektrometr si přitom zachovává rychlost a citlivost i ve vyšších energiích, a tedy pro těžší prvky.

Intenzivní mikro-fokusované RTG zdroje mohou generovat i velmi vysoké intenzity RTG fluorescence, ale typicky detektory a pulzní procesory zvládají intenzitu jen do 100 kcps. M4 TORNADO PLUS je v tomto skutečně unikátní – je schopný zpracovat signál až 1200 kcps (s vhodným zdrojem), a to bez kompromisů k energiovému rozlišení. I se zabudovaným zdrojem poskytuje signál až 550 kcps, což násobně zlepšuje jeho akviziční rychlost a produktivitu oproti předchozí generaci - M4 TORNADO. Navíc kratší „dead time“ pulzního procesoru dovoluje zrychlit i měření, při kterých vzorek neposkytuje takto vysoké intenzity.

M4 TORNADO PLUS je ideální volbou pro vzorky s výraznou topografií, které konkurenční přístroje nemohou analyzovat kvůli malé pracovní vzdálenosti, nebo by snímky byly neostré kvůli malé hloubce ostrosti. M4 TORNADO PLUS umožňuje pracovní vzdálenost až 9 mm a poskytuje hloubku ostrosti až ± 5 mm, takže i vzorky s povrchem měnícím se v rámci několika milimetrů může mapovat bez ztráty rozlišení a ostrosti.

Více informací naleznete na webu výrobce M4 TORNADO PLUS, v brožuře, a nebo neváhejte kontaktovat nás.
další produkty této měřící techniky:
      • M4 TORNADO
      • M2 BLIZZARD
      • M1 MISTRAL
      • M6 JETSTREAM
      • S4 T-STAR
      • S2 PICOFOX

x

M4 TORNADO PLUS

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: