Širokospektrální měření propustnosti a odrazivosti čoček a objektivů v jednom přístroji.

Charakterizace čoček je dosti složitý technický problém kvůli různorodosti jejich tvarů a velikostí a optických charakteristik, a i měření jednotlivé čočky je technicky náročné. V praxi se tak často používají referenční vzorky (witness samples). Kvůli povaze depozičních technologií je ovšem zpravidla a na čočkách na referenčních vzorcích připravená mírně odlišná tenká vrstva.

Spektrofotometr LINZA 150 využívá unikátní princip měření afokálním uspořádáním čoček. Díky tomu je možné dokonce vyhodnotit data z různých částí čočky a zpětně optimalizovat depoziční proces.







LINZA 150 umožňuje charakterizaci čoček o průměru 10 – 120 mm, měření propustnosti pak až do 150 mm. Maximální velikost sestav čoček je pak 150 x 240 mm. Dále vyniká výbornou stabilitou a opakovatelností. Přístroj se dodává ve dvou variantách VIR-NIR (380 – 1700 nm) a UV-VIS-NIR (185 – 1700 nm).


Další informace a technickou brožuru naleznete na stránkách LINZA 150, nebo kontaktujte přímo nás.




další produkty této měřící techniky:
      • Spektrofotometr PHOTON RT

x

Spektrofotometr LINZA 150

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: