Přesné měřené odrazivosti v kolmém úhlu 


Reflektometry RM firmy SENTECH představují nejpřesnější jednosvazkové měření reflektivity díky možnosti justování výšky a náklonu vzorku a vysoké světelností optické cesty. Reflektometry RM umožňují reprodukovatelné měření indexu lomu n a extinkčního koeficientu k, měření na drsných površích a měření i velmi tenkých vrstev od 5 nm. Horní rozsah měření je pak až 50 µm. SENTECH nabízí dvě varianty reflektometru: RM 1000 pro VIS-NIR oblast (430 – 930 nm) a RM 2000 pro oblast UV-NIR (200 – 930 nm).

RM 1000 a RM 2000 jsou high-end refelektometry firmy SENTECH. Jedná se o stolní reflektometry s velmi stabilním světelným zdrojem vybavené autokolimačním teleskopem, mikroskopem, nastavitelným přístavkem pro vzorek a spektrálním fotometrem.

Volitelně lze reflektometry RM vybavit pro mapování s vysokým rozlišením doplněním o x,y motorizovaný přístavek, objektivem pro menší měřící bod, videokamerou a odpovídajícím sotfware.

Další informace můžete nalézt na stránkách výrobce RM, nebo se obraťte na nás.další produkty této měřící techniky:
      • Spektroskopický elipsometr SENresearch 4.0
      • Spektroskopický elipsometr SENpro
      • Infračervený elipsometr SENDIRA
      • Automatizovaný spektroskopický elipsometr SENDURO
      • Laserový elipsometr SE 400adv
      • Kombinovaný elipsometr-reflektometr CER SE 500adv
      • Stolní reflektometr FTPadv

x

Spektroskopické reflektometry RM

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: