KMP

Kompaktní měřící stanice

Kompaktní měřící stanice KMP vykonává nepřímé měření úhlové svítivosti světelných zdrojů I(ϑ,ϕ) (LID – luminous intensity distribution) použitím optického zobrazovacího systému. Ten redukuje fotometrickou vzdálenost světelného zdroje jeho zobrazením do ohniskové roviny s definovaným reflektivním povrchem. Protože všechny paralelní paprsky jsou fokusovány do jednoho bodu ohniskové roviny, každý bod odpovídá pozorovacímu úhlu světelného zdroje. Ze známé geometrie a fotometrických vztahů a snímku jasu stěny v ohniskové rovině pořízené LMK 5/6 nebo LMK 5/6 color pak lze dopočítat svítivost zdroje.

Kompaktní měřící stanice KMP je výhodná pro měření náročná na prostor, jako je například měření světlometů aut, u kterých redukuje potřebnou vzdálenost z 10 m pod 1 m. V závislosti na měřeném zdroji světla a optickém zobrazovacím systému KMP umožňuje zkrátit fotometrickou vzdálenost i více. Výsledné prostorové požadavky měřící stanice jsou tedy skutečně kompaktní.

Mám zájem o přístroj

KMP

Kontaktujte našeho obchodníka

Felix Holáň

Felix Holáň

obchodní zástupce

Měření záření a světla, NMR, depozice, leptání

Související přístroje