MĚŘICÍ TECHNIKY:

Nukleární magnetická rezonance


Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) se používá pro studium struktury molekul, jejich interakcí, dynamiku molekul a kinetiku složení směsí. NMR je kvantitativní, nedestruktivní metoda pro analýzu v roztoků i pevných látek. Velikost analyzovaných molekul může sahat od malých organických molekul až do několika desítek kDa molekulární hmotnosti. NMR je komplementární k dalším analytickým technikám jako rentgenová krystalografie nebo hmotnostní spektrometrie.

Firma Bruker nabízí výzkumné NMR spektrometry nejvyšší řady AvanceNeo a předchozí generaci, Avance III HD. Varianta NanoBay je pak založena na stejné technologii, ale v kompaktním provedení. Přístroje Fourier 300 HD jsou zaměřeny na typické aplikace s detekcí protonů a jader uhlíku. Bruker dále jako jediný nabízí komerční DNP-NMR spektrometr vysokou citlivostí díky využití dynamické jaderná polarizace (DNP - dynamic nuclear polarization). Rovněž nabízíme speciální řešení pro NMR mikroskopii, automatizaci měření a kombinaci s dalšími navazujícími technikami (Hyphenation Systems).

Stránky NMR spektrometrů Bruker


      • Avance Neo
      • Avance III HD
      • Avance III HD - NanoBay
      • Fourier 300 HD
      • Fourier 80
      • DNP-NMR

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: