MĚŘICÍ TECHNIKY:

Rentgenové monokrystalové difraktometry


Rentgenové monokrystalové difraktometry řady D8 od firmy Bruker Vám pomohou získat detailní vhled do vztahu mezi funkcí, reaktivitou a strukturou zkoumaného krystalu.

Difraktometr D8 VENTURE nabízí nejvyšší všestrannost a měření na dvou vlnových délkách, D8 QUEST je kompaktní přístroj pro měření na jedné vlnové délce a D8 DISCOVER je univerzální přístroj se snadným přepínáním měřících geometrií.

Stránky monokrystalových difraktometrů Bruker


      • D8 VENTURE
      • D8 QUEST

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: