Vutara VXL

Jedinečný single-molecule zobrazovací superresoluční stolní mikroskop

Vutara VXL

Komplexní superresoluční mikroskop Vutara VXL pro biologické zobrazování v nanoměřítku je dostupný a snadno použitelný jak pro core-facilities, tak pro rozličné vědecké skupiny. Práce s tímto zařízením otevírá uživateli zcela nové možnosti díky metodě jednomolekulové lokalizační mikroskopie. Vutara VXL je navíc velmi kompaktní.
Nový systém umožňuje výzkum DNA, RNA a proteinů, od makromolekulárních komplexů a superstruktur přes strukturu chromatinu a chromozomální substruktury až po studium funkčních vztahů v genomech a v různých subcelulárních organelách. Tento nový systém také podporuje pokročilý výzkum prostorové biologie struktur extracelulární matrix, extracelulárních vezikul (EV), virologii, neurovědu a zobrazování živých buněk. V kombinaci s unikátní mikroskopickou fluidní jednotkou Bruker umožňuje Vutara VXL multiplexní zobrazování pro cílenou submikrometrickou multiomiku v genomice, transkriptomice a proteomickém výzkumu.

Nejhlubší 3D zobrazování

Dosáhněte hloubky zobrazení > 30 μm pomocí patentované dvouplošné technologie.

Kontinuální multimodální zobrazování

Kombinuje se s robustním, flexibilním softwarem pro studie různého požadovaného rozlišení.

Integrovaná mikrofluidika

Poskytuje snadné multiplexní zobrazování pro prostorovou genomiku, transkriptomiku a proteomiku.

vutara-vxl-biplane-technology-bruker
Vutara vxl biplane technology

Každé měření je v 3D

Patentovaná dvouplošná technologie v kombinaci s prostorovým filtrem, umístěným v dráze emisního záření, vám umožňuje získávat 3D data při každém měření.

Jednomolekulové zobrazování pod krycím sklíčkem

Single-molecule sample types.

Superresoluční mikroskop Vutara VXL je schopen zobrazovat daleko od povrchu krycího sklíčka, aby pojal širokou škálu různorodých vzorků. Díky patentované dvouplošné technologii může Vutara VXL se softwarem SRX provádět jednomolekulovou lokalizační mikroskopii na více typech vzorků než jakýkoli jiný dostupný komerční jednomolekulový lokalizační mikroskop. Díky tomu je možné provádět single-molecule experimenty kultivovaných buněk, buněčných kolonií, tkáňových řezů a celých modelových organismů.

Software SRX promění lokalizace na informace

Uživatelské rozhranní software Vutara VXL
Uživatelské rozhranní software SRX Vutara VXL

Softwarová sada kvantitativní lokalizační mikroskopie přístroje Vutara umožňuje přeměnit lokalizace na smysluplné výsledky. Software je uživatelsky přívětivý a provede uživatele nastavením, kalibrací, zobrazováním, zpracováním a analýzou experimentu ve vysokém rozlišení. Software SRX kombinuje zpracování lokalizace v reálném čase s výkonnými 3D vizualizačními a analytickými nástroji, které výzkumníkům umožňují rychle vytvářet videa, obrázky a měření v kvalitě potřebné pro nejkvalitnější publikace.

Mám zájem o přístroj

Vutara VXL

Kontaktujte našeho obchodníka

Felix Holáň

Felix Holáň

obchodní zástupce

Měření záření a světla, NMR, depozice, leptání