Povrchová analýza pomocí statického TOF-SIMS

SurfaceSeer jsou kompaktní, cenově dostupné TOF-SIMS spektrometry s rychlým sběrem dat a jednoduchým ovládáním. Hmotností spektrometry se dodávají s přednastavenou řídicí jednotkou, tak aby mohly rychle a efektivně složit pro zkoumání všech druhů povrchů bez nutnosti dlouhého zaškolování a nastavování.

SurfaceSeer se dodává ve dvou řadách:

SurfaceSeer-S byl navržen jako univerzální „pracovní kůň“ pro spektroskopii v pozitivních i negativních TOF-SIMS módech s hmotnostním rozlišením lepším než 2500.

SurfaceSeer-I byl navržen k vytváření chemických map v pozitivních a negativních TOF-SIMS módech s prostorovým rozlišením ~ 0,5 µm a hmotnostním rozlišením lepším než 3000.


Oba přístroje poskytují podobný výkon povrchové analýzy při menší než čtvrtinové ceně oproti high-end TOF-SIMS výzkumným zařízením.


Technické specifikace SurfaceSeer-S:

•    velmi vysoká povrchová citlivost (1x109 atomů/cm2)
•    pozitivní a negativní SIMS na vodivých i nevodivých površích
•    rozlišení >2500 M/ΔM použitím time-of-flight Reflectron hmotnostního analyzátoru
•    hmotnostní rozsah >1000 m/z, přesnost ± 5 mamu.
•    oblasti analýzy od ~ 75 µm do 500 µm
•    separuje běžné organické sloučeniny od prvků, analýza izotopů
•    čištění odprášeného materiálu
•    5 min čerpání komory
•    1 min analýza
•    dostupná knihovna dat
•    velmi jednoduché použití (půldenní školení)

Technické specifikace SurfaceSeer-I:

•    velmi vysoká povrchová citlivost (1x109 atomů/cm2)
•    pozitivní a negativní SIMS na vodivých i nevodivých površích
•    rozlišení >3000 M/ΔM použitím time-of-flight Reflectron hmotnostního analyzátoru
•    hmotnostní rozsah >1000 m/z, přesnost ± 5 mamu.
•    prostorové rozlišení ~ 0,5 µm
•    separuje běžné organické sloučeniny od prvků, analýza izotopů
•    čištění odprášeného materiálu
•    5 min čerpání komory
•    1 min analýza
•    dostupná knihovna dat
•    velmi jednoduché použití (jednodenní školení)


Pro více informací navštivte web výrobce SurfaceSeer, nebo kontaktujte přímo nás.
další produkty této měřící techniky:
      • Fotoelektronové systémy PREVAC
      • RHEED systém pro MBE aparatury Createc
      • MOKE systém PREVAC

x

SurfaceSeer

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:         on line schůzka: