Spektroskopické reflektometry RM

Přesné měřené odrazivosti v kolmém úhlu

Reflektometry RM firmy SENTECH představují nejpřesnější jednosvazkové měření reflektivity díky možnosti justování výšky a náklonu vzorku a vysoké světelností optické cesty. Reflektometry RM umožňují reprodukovatelné měření indexu lomu n a extinkčního koeficientu k, měření na drsných površích a měření i velmi tenkých vrstev od 5 nm. Horní rozsah měření je pak až 50 µm. SENTECH nabízí dvě varianty reflektometru: RM 1000 pro VIS-NIR oblast (430 – 930 nm) a RM 2000 pro oblast UV-NIR (200 – 930 nm).

RM 1000 a RM 2000 jsou high-end refelektometry firmy SENTECH. Jedná se o stolní reflektometry s velmi stabilním světelným zdrojem vybavené autokolimačním teleskopem, mikroskopem, nastavitelným přístavkem pro vzorek a spektrálním fotometrem.

RM 1000

RM 2000

Volitelně lze reflektometry RM vybavit pro mapování s vysokým rozlišením doplněním o x,y motorizovaný přístavek, objektivem pro menší měřící bod, videokamerou a odpovídajícím sotfware.

Mám zájem o přístroj

Spektroskopické reflektometry RM

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Orolín

Jakub Orolín

obchodní zástupce

Příprava vzorků XRF, elipsometrie, depozice a leptání