MĚŘICÍ TECHNIKY:

Multifotonové mikroskopy


Fluorescenční mikroskopy firmy Bruker poskytují celou škálu řešení pro Live Sciences.

Multifotonový zobrazovací systém Ultima poskytuje zobrazovací hloubku, rychlost a rozlišení nutné pro zobrazování vnitrobuněčných pochodů v neurovědách, onkologii a imunologii.

Stránky fluorescenčních mikroskopů Bruker


      • Multifononové zobrazovací mikroskopy Ultima 2Pplus
      • Multifononové zobrazovací mikroskopy Ultima

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: