Detektory pro elektronovou mikroskopii - EDS, WDS, EBSD, etc.

Elektronové mikroskopické analyzátory Bruker EDS, WDS, EBSD a Micro-XRF on SEM nabízejí nejkomplexnější kompoziční a strukturní analýzu materiálů, které jsou dnes k dispozici. Plná integrace všech těchto technik do softwaru ESPRIT vám umožňuje snadno kombinovat data získaná těmito doplňkovými metodami pro dosažení nejlepších výsledků.