QUANTAX EBSD

QUANTAX EBSD

QUANTAX EBSD nabízí bezkonkurenční výkon, nejlepší prostorové rozlišení, nízké požadavky na proud sondy

1,5 nm Efektivní prostorové rozlišení

Unikátní on-axis TKD nabízí optimální geometrii detektoru vzorku, což má za následek bezkonkurenční výkon

125 000 pps Ultrarychlé získávání snímků FSE, BSE a STEM

Zobrazování s vysokým kontrastem a nízkým šumem během několika sekund díky nepřekonatelnému zobrazovacímu systému ARGUS

2 nA Maximální požadovaný proud sondy

On-axis TKD umožňuje měření nízkého proudu sondy bez ovlivnění rychlosti a kvality dat

Společnost Bruker, která je předním poskytovatelem analytických řešení a technologií pro vědecký výzkum, nabízí vysoce pokročilý systém QUANTAX EBSD. Zařízení je určeno pro důkladnou analýzu materiálů pomocí elektronové zpětné rozptylové difrakce (EBSD). Tento systém je zásadní pro inovativní průzkum v oblastech jako jsou materiálové vědy, geovědy a metalurgie.

Vlastnosti a Technické Specifikace QUANTAX EBSD

QUANTAX EBSD od Bruker nabízí výjimečné rozlišení až do 1,5 nm. Umožňuje tak extrémně přesné orientační a fázové mapování v rámci rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM). Klíčovou součástí systému je detektor OPTIMUS 2, který je specificky navržen pro zajištění ultra-vysokého rozlišení při minimálním požadavku na proud sondy. Z toho důvodu je ideální pro analýzu materiálů citlivých na poškození elektronovým svazkem.

Výhody On-axis TKD (Transmission Kikuchi Diffraction)

On-axis TKD umožňuje měření s nízkými proudy sondy, aniž by byla kompromitována rychlost a kvalita dat. Tato technika je klíčová pro efektivní analýzu materiálů citlivých na elektronový svazek.

ARGUS Imaging System

Systém ARGUS, integrovaný do QUANTAX EBSD, nabízí ultra rychlé získávání obrazových dat FSE (ForeScatter Electron), BSE (BackScatter Electron) a STEM (Scanning Transmission Electron Microscopy) s vysokým kontrastem a nízkým šumem. Tento systém je neocenitelný pro získávání detailních obrazů v sekundovém časovém rámci.

Využití

Technologie EBSD je široce využívána v geovědách pro analýzu mikrostruktur a identifikaci fází. V materiálovém inženýrství se uplatňuje pro charakterizaci mikrostruktur, například u niklových super slitin, které jsou známé svou výjimečnou mechanickou pevností a odolností proti tepelným degradacím.

Systém QUANTAX EBSD od společnosti Bruker přináší revoluční pokroky v analýze materiálů pomocí SEM. Díky jeho schopnosti poskytovat vysoké rozlišení a rychlé získávání dat s minimálním poškozením vzorku se jedná o nezbytný nástroj pro vědce a inženýry v oblasti materiálového výzkumu a nabízí řadu technických vylepšení, která usnadňují a zefektivňují vědeckou práci.

Mám zájem o přístroj

QUANTAX EBSD

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Horák

Jakub Horák

obchodní zástupce

Připrava a charakterizace materiálů, mXRF, tXRF, bioAFM