DIL 802 Differential Dilatometer

DIL 802

Pro nejvyšší přesnost měření poskytuje DIL 802/802L skutečně diferenciální měření v horizontálním dilatometru.

Pro nejvyšší přesnost měření poskytují DIL 802 a DIL 802L skutečně rozdílové měření. Měřením pouze rozdílu mezi vzorkem a referenčním vzorkem stejným, jediným LVDT-senzorem, design True Differential neguje vliv expanze měřicího systému na měření vzorku. Tento návrh měření je zvláště výhodný pro dynamické teplotní programy, jako jsou programy používané v Rate-Controlled-Sintering (RCS) a pro měření vzorků s malou tepelnou roztažností. DIL 802 je určen pro měření ve vakuu nebo inertním plynu, zatímco DIL 802L je určen pro měření ve vzduchu.

Specifikace

DIL 802DIL 802L
Délka vzorku0 to 50 mm0 to 50 mm
Průměr vzorkumax. 7 or 10 mm after conversion to DIL 801: 14 or 20 mmmax. 7 or 10 mm after conversion to DIL 801L: 14 or 20 mm
Měřící systémFused silica, Al2O3Fused silica, Al2O3
Změna délky4 mm4 mm
Delkové rozlišení10 nm20 nm
Teplotní rozlišení0.05°C0.1°C
Přesnost v α0.01 x 10-6 K-10.03 x 10-6 K-1
Atmosféravákuum, inertní plyn, vzduchair
Operační módhorizontálníhorizontal
Teplotní rozsah-160°C – 1700°C podle typu peceRT – 1700°C podle typu pece
Kontaktní síla0.02 – 1 N, nastavitelná0.02 – 1 N, nastavitelná

Princip měření

dil802-4

Horizontální uspořádání pece zaručuje optimální rovnoměrnost teploty a zabraňuje proudění vzduchu spojenému s konvekcí. Zvýšená přesnost DIL 802 je způsobena jeho jedinečnou konfigurací diferenciálního měření. Jádro LVDT je spojeno se vzorkem přes konvenční tlačnou tyč a pohybuje se ve shodě s expanzí vzorku. Trubice LVDT je spojena s identickou tlačnou tyčí v kontaktu se vzorkem z dobře známého referenčního materiálu. Trubka se tak pohybuje v odezvě na tepelnou roztažnost systému a eliminuje potřebu spoléhat se na korekční a kalibrační testy.

Teplotní rozsah

DIL 802 lze konfigurovat s řadou různých pecí v rozsahu od -160 do 1700 °C, zatímco DIL 802L lze použít pro pece s rozsahem teplot mezi RT až 1700 °C. Tyto pece lze snadno vyměňovat a s jedním nástrojem lze používat více pecí. Přesná měření teploty se provádějí výběrem vhodného typu termočlánku nebo pyrometru pro požadovaný teplotní rozsah.

Mám zájem o přístroj

DIL 802 Differential Dilatometer