Nejvyšší výkon i pro velké vzorky technologie nanoIR s mapovací vlastností PeakForce Tapping

Systém Dimension IconIR společnosti Bruker pro velké vzorky kombinuje infračervenou (IR) spektroskopii v nanoměřítku a mikroskopii skenující sondovou  (SPM). Na jedné platformě a poskytuje nejpokročilejší možnosti spektroskopie, zobrazování a mapování vlastností, které jsou k dispozici pro akademické výzkumníky a průmyslové uživatele. IconIR prošel desetiletí výzkumu, vývoje a technologických inovací, poskytuje bezkonkurenční výkon založený na nejlepších schopnostech měření AFM postavených na základě Dimension Icon®. Systém umožňuje korelační mikroskopii a chemické zobrazování se zvýšeným rozlišením a citlivostí monovrstvy, zatímco jeho jedinečná architektura umožňující měření velkých vzorků poskytuje maximální flexibilitu pro nejširší škálu aplikací a vzorků.

Dimension IconIR Nanoscale Infrared Spectroscopy and Chemical Imaging System

Velké vzorky
nejvýkonnější nanoIR spektroskopie
Poskytuje zvýšenou flexibilitu a výkon napříč typy vzorků a aplikacemi.
Korelativní měření
mapování chemických vlastností a vlastností v nanoměřítku
Poskytuje kvantitativní nanochemická, nanomechanická a nanoelektrická data.
Sub-10nm
fototermální AFM-IR zobrazování
Umožňuje charakterizaci s nejvyšším rozlišením s monovrstvou citlivostí.

Unikátní vlastností a výkon nanoIR

V jediném systému poskytuje IconIR nejvyšší výkon pro infračervenou spektroskopii v nanoměřítku, rozlišení chemického zobrazování a citlivost monovrstvy.

Pouze Dimension IconIR umožňuje:


Nejkompletnější korelační mikroskopie

Společně s exkluzivním mapováním vlastností v nanoměřítku PeakForce Tapping a patentovanou technologií spektroskopie nanoIR od společnosti Bruker je platforma pro měření velkých vzorků pomocí systému Dimension IconIR jedinečně vhodná pro korelativní studie materiálů a aktivních systémů nanoměřítku i v elektrických nebo chemicky reaktivních prostředích – dokonce i pro komplexní systémy se silnou mechanickou heterogenitou.

IconIR přináší:

  • Pokročilé techniky kvantitativního mapování vlastností
  • Nejúplnější řešení korelativní mikroskopie pro kvantitativní nanochemickou, nanomechanickou a nanoelektrickou charakterizaci
Nanochemical (AFM-IR) image of carbon fibes in epoxy resin. Nanothermal (SThM) image of carbon fibers in epoxy resin
  Nanochemický (AFM-IR) obraz karbonových vláken v epoxy pryskyřici Nanotermální (SThM) obraz karbonových vláken v epoxy pryskyřici

Největší výkon NanoIR Spectroscopy

High-quality resonance-enhanced AFM-IR spectra collected at different sites on a PS-LDPE polymer blend, illustrating a high degree of material sensitivity and deeper insight into nanoscale material properties.

Bruker je inovátor pro fototermální nanoIR spektroskopii na bázi AFM-IR s unikátní patentovanou sadou nanoIR módů.Tyto módy umožňují IconIR poskytnout vysokorychlostní a vysoce výkonné spektra, která korelují s FT-IR spektroskopií. Různé režimy podporují měření široké škály vzorků pro průmyslové i akademické uživatele.

IconIR přináší:

  • Nejvyšší výkon, bohatá, detailní spektra s FT-IR korelací dosahující single-molecule spektroskopii.
  • Resonance-enhanced AFM-IR, preferovaná technika pro komunitu nanoIR, s největším počtem vědeckých publikací
  • Nejvýkonnější tapping AFM-IR spektroskopie ekvivalentní k Resonance-Enhanced AFM-IR

Vysoce kvalitní AFM-IR spektra s vylepšenou rezonancí shromážděná na různých místech směsi polymerů PS-LDPE, ilustrující vysoký stupeň materiálové citlivosti a hlubší pohled na vlastnosti materiálu v nanoměřítku.

 

 

Chemické zobrazování s nejvyšším rozlišením

Icon jako špičkový AFM přístroj a patentované zobrazování AFM-IR od společnosti Bruker zlepšuje patentové rozlišení a variabilitu pro vzorky a rozšiřují jeho aplikaci na segmenty, které v současné době neřeší fototermální technika AFM-IR.

 

IconIR poskytuje:

  • Chemické prostorové rozlišení
  • Citlivá metoda pro zobrazování tenkých vrstev a biologické struktury
  • Konzistentní, spolehlivá a vysoce kvalitní publikovatelná data
  • Spolehlivá povrchově citlivá chemická měření pro polymerní filmy
High-resolution chemical imaging of PS-b-PMMA block copolymer in Tapping AFM-IR mode showing sample topography (a); IR images at 1730 (b); and 1492 cm-1 (c) highlighting PMMA and PS, respectively. The yellow arrows in panel (b) indicate chemical resolution <10 nm. The overlay image (d) captures the composition map.
 

Chemické zobrazení kopolymeru PS-b-PMMA s vysokým rozlišením v režimu Tapping AFM-IR ukazující topografii vzorku (a); IR obrazy při 1730 (b); a 1492 cm-1 (c) zvýraznění PMMA a PS, v daném pořadí. 
Žluté šipky na panelu (b) označují chemické rozlišení
další produkty této měřící techniky:
      • ForceRobot® 300
      • CellHesion® 200
      • NanoTracker 2 a OT-AFM Combi systém
      • Dimension XR
      • Dimension Icon
      • Dimension FastScan
      • Dimension Edge
      • Dimension FastScan Bio
      • NanoWizard 4 BioScience AFM
      • NanoWizard® NanoOptics
      • NanoWizard ULTRA Speed 2
      • NanoWizard sense+
      • NanoWizard® V BioScience
      • nanoIR3-s
      • nanoIR3
      • NanoRacer High-Speed AFM
      • Innova
      • MultiMode 8-HR
      • LT-STM a AFM CreaTec

x

Dimension IconIR™

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: