Automatizovaný silový spektroskop

Použití ForceRobot® překonává omezení tradičního měření síly. ForceRobot® automatizuje rutinní postupy a poskytuje softwarovou podporu pro experimentální návrh, sběr dat a vyhodnocování.

ForceRobot® 300

Molekulární analýza

Analýza jedné molekuly bez značení

Měří síly mezi molekulami a uvnitř molekul. Charakterizujte molekulární interakce a interakce receptor-ligand a skládání proteinů. Je zaměřen na jednotlivé molekuly.

Plně automatizovaný

200 000 silových křivek za den

Výkonný software pro efektivní sběr, zpracování a vyhodnocování dat. Automatické seřízení laseru a detektoru. Standardizované postupy autokalibrace.

Revoluční

Vynikající výkon

Kvantifikace kinetiky, afinity a energetických hladin biologických vzorků. Plná experimentální kontrola. Přizpůsobené pokročilé postupy silových křivek.

 

Rychlejší čas k dosažení výsledků
Force spectroscopy curve Základem pro smysluplnou interpretaci experimentů silové spektroskopie je velké množství reprodukovatelných souborů dat. ForceRobot® překonává omezenítradičního měření síly automatizací rutinních postupů a poskytováním inteligentního softwaru pro experimentální návrh, sběr dat a vyhodnocování. V bezobslužném režimu se během několika hodin vygenerují desítky tisíc silokřivek a před zpracováním se silokřivky bez událostí automaticky odfiltrují.

Integrovaná CCD kamera zajišťuje snadné seřízení laserového detekčního systému a také umožňuje pozorování sondy a vzorku za účelem orientace na vzorku nebo sledování změn hrotu sondy nebo vzorku. Automatizace umožňuje uživateli se více soustředit na experimentální výsledky a usnadňuje celkovou práci se systémem.

 

 

Křivka silové spektroskopie ddFLN filaminu odvíjející se, s vyznačenými tvary WLC. Automaticky je rozpoznáno více událostí. Vzorek pořízen z: M.Rief, TU Mnichov.

 

AFM recognition mapVyšší kvalita a lepší kvantita dat

Kvalita dat silové spektroskopie je zásadní pro úspěšnou analýzu. Důležitým faktorem je nejnižší úroveň elektronického šumu a nejpevnější mechanická konstrukce. Nejvyšší přesnost a stabilitu přístroje zajišťují integrované kapacitní snímače polohy s mimořádným výkonem. Pro minimalizaci driftu je konstrukce systému symetrická.

Pro detekci nejmenších odchylek v silokřivkách JPK zlepšila citlivost a zvýšila šířku detekčního pásma, aniž by byla zvýšena hladina šumu.Vysoká vzorkovací frekvence a prakticky neomezený počet datových bodů na křivku síly doplňují tento jedinečný přístroj.

 

 

Příklad rozpoznávací mapy na povrchu pokrytém proteinem. Měření identifikace lze jasně rozlišit.

Dokonalá kontrola prostředí
Mechanické vlastnosti jednotlivých molekul jsou silně ovlivněny jejich prostředím. Jedinečné ovládání prostředí ForceRobot® je přizpůsobeno tomuto požadavku, přičemž vytápění a chlazení je k dispozici v širokém rozsahu teplot. To umožňuje studium biologických vzorků při fyziologicky relevantních teplotách nebo vzorků polymerů v přechodové fázi. JPK Fluidics Module™ umožňuje navrhovat a provádět experimenty s různým složením pufru, hodnotou pH nebo chemickými činidly. ForceRobot® je plně kompatibilní se širokou škálou různého JPK kapalinových cel a vyhřívacích stolů.

Příklady aplikací:ForceRobot® 300 workspace

Klíčové vlastnosti

Pro více informací navštivte web výrobce ForceRobot® 300, prohlédněte si brožuru, nebo nás kontaktujte.
další produkty této měřící techniky:
      • CellHesion® 200
      • NanoTracker 2 a OT-AFM Combi systém
      • Dimension IconIR™
      • Dimension XR
      • Dimension Icon
      • Dimension FastScan
      • Dimension Edge
      • Dimension FastScan Bio
      • NanoWizard 4 BioScience AFM
      • NanoWizard® NanoOptics
      • NanoWizard ULTRA Speed 2
      • NanoWizard sense+
      • NanoWizard® V BioScience
      • nanoIR3-s
      • nanoIR3
      • NanoRacer High-Speed AFM
      • Innova
      • MultiMode 8-HR
      • LT-STM a AFM CreaTec

x

ForceRobot® 300

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: