Ultima

Další pokroky v neurovědách s rychlým multifotonovým zobrazováním

Ve srovnání s konfokální technologií, multifotonová excitace umožňuje zobrazování hlouběji z tkáně, což jej dělá vhodnou technikou pro tlustší vzorky jako jsou řezy mozkové tkáně a nádorů, nebo pro studium malých modelových organismů. Společně k dvoufotonovému zobrazování Bruker také jako první nabízí komerční přístroj pro dvou fotonové techniky pro fotoaktivaci a fotostimulaci s přesnou 3D lokalizací. Otevřená architektura přístrojů Ultima poskytuje flexibilitu nutnou pro naplnění nejširší škály aplikačních požadavků a k tomu poskytuje možnost snadných budoucích vylepšení.

Ultima IntraVital

Kompletní optická pracovní stanice pro In Vivo multifotonové zobrazování.

Ultima IntraVital, vlajková loď firmu Bruker pro multifotonovou mikroskopii, je navržena speciálně pro In Vivo zobrazování vzorků s velkou plochou. Nabízí plně motorizovaný pohyb objektivu ve třech osách (x,y,z) a volitelný orbitální nástavec pro náklon a rotaci vzorku. Díky dvoufotonové excitaci má Ultima IntraVital excelentní poměr signál k šumu a díky vysoké citlivosti detektoru posbírá více fotonů. Druhá optická cesta umožňuje současné zobrazování a fotoaktivaci.

Volitelné příslušenství

  • Fotostimulační optická cesta – umožňuje současné zobrazování a fotostimulaci pulzním laserem na zvolené vlnové délce
  • Orbitální nástavec – plně motorizovaný nástavec pro náklon a rotaci vzorku
  • Prostorový světelný modulátor (spacial light modulator – SLM) – modul pro optogenetiku, poskytuje 3D kontrolu neuronové aktivity v reálném čase a umožňuje současnou fotoaktivaci a zobrazování.
  • Vysoko rychlostní rezonanční skener – přináší na platformu přístroje video-rate rychlost snímání

Ultima In Vitro

Multifotonová mikroskopie pro In Vitro preparáty.

Ultima In Vitro je platforma, na které přední vědci už 10 let provádějí průlomové experimenty v oblasti neurální signalizace a neurálních sítí na řezech mozkové tkáně. Současné zobrazování, elektrofyziologie a „uncaging“ nebo fotostimulace poskytuje kompletní prostředí pro stimulaci a záznam. Systém fungující out-of-the-box poskytuje flexibilitu pro nejnáročnější protokoly a budoucí vylepšení.

Ultima In Vitro je dostupný jako přímý nebo obrácený mikroskop, s volitelnou fotoaktivací a záznamem elektrofyziologie. Samotný mikroskop lze rozšířit podobnou sadou příslušenství jako u přístroje Ultima IntraVital.

Ultima Investigator

Nejlepší start pro multifotonové zobrazovací studie.

Ultima Investigator nabízí ekonomický základní systém specificky optimalizovaný pro In Vivo dvoufotonové zobrazovací studie. Hluboké zobrazování s vysokým rozlišením, rychlostí a citlivostí představuje nejlepší investici pro menší laboratoře, nebo rozšíření možností analýzy pro větší laboratoře. Také tato platforma je navržena jako základní systém s možností hostování dalších specializovaných vylepšení, jako jsou specifické světelné zdroje nebo detektory.

Mám zájem o přístroj

Ultima

Kontaktujte našeho obchodníka

Felix Holáň

obchodní zástupce

Měření záření a světla, NMR, depozice, leptání

Související přístroje