MĚŘICÍ TECHNIKY:

Povrchová analýza - XPS, SIMS, etc.


Zde naleznete řadu přístrojů pro povrchovou analýzu jako jsou XPS (ESCA), UPS, LEEM,... a další modulární systémy, které dodáváme ve spolupráci s našimi dodavateli Createc a dalšími.

Pro povrchovou analýzu ToF-SIMS nabízíme cenově efektivní přístroj od firmy Kore - SurfaceSeer.


      • Fotoelektronové systémy PREVAC
      • SurfaceSeer
      • RHEED systém pro MBE aparatury Createc
      • MOKE systém PREVAC

x

Generátor vyšších harmonických frekvencí HIRO

  Kontakty:


Měřicí technika Morava s.r.o, Babická 619, 664 84 Zastávka u Brna, Česká republika

e-mail: info@mt-m.eu         tel: + 420 513 034 408               podrobné kontakty:       on line schůzka: