IsoSORP (Sorption analysis under extreme conditions)

Sorpční analýza v extrémních podmínkách

IsoSORP
IsoSORP

MODULÁRNÍ DESIGN lze nakonfigurovat tak, aby odpovídal SPECIFICKÝM POŽADAVKŮM vašich APLIKACÍ.

IsoSORP SA je pokročilý gravimetrický přístroj s patentovanou* magnetickou suspenzní váhou, která umožňuje sorpční měření za vysokého tlaku nebo vakua.

Vzorky lze měřit v přítomnosti různých plynů nebo par v širokém teplotním rozsahu zahrnujícím -196 °C až 400 °C. Flexibilní výběr dávkovacích a mísicích zařízení poskytuje přesnou kontrolu složení a tlaku reakční atmosféry. Rubotherm Series IsoSORP SA, navržený a vyrobený na základě více než 20 let zkušeností a ověřený v praxi stovkami zákazníků, nabízí nejširší dostupný tlakový rozsah ze všech gravimetrických sorpčních analyzátorů a představuje průmyslový standard pro analýzu relevantní pro aplikaci.
*Německý patent č. 10 2009 009 204.8

Vlastnosti a výhody:

  • Bezkontaktní vážení vzorku umožňuje hermetické oddělení mezi vzorkovou kyvetou a váhou, čímž se eliminuje riziko poškození váhy reakčními plyny, tlakem nebo teplotou uvnitř vzorkové kyvety
  • Kovově utěsněná vzorková reaktorová cela umožňuje měření v korozivních, výbušných nebo toxických reakčních plynech, od kryogenních po vysoké teploty a od vakua po vysoký tlak.
  • Jedinečné automatické oddělování vzorků umožňuje tárování váhy během experimentů a poskytuje bezkonkurenční dlouhodobou stabilitu baseline pro nejpřesnější měření bez manuálních kalibrací vah vyžadovaných konkurenčními zařízeními
  • Celá vzorková cela smáčená reakčními plyny může být zahřátá, čímž se zabrání kondenzaci par reakčních plynů, jako je vodní pára, CO2, čpavek atd., a to i při vysokých tlacích nebo vlhkosti
  • Gravimetrické měření hustoty reakčního plynu ve vzorkové cele umožňuje automatickou a přesnou korekci vztlaku gravimetrických dat za všech tlakových a teplotních podmínek, stejně jako složení reakčního plynu
  • Velký dynamický rozsah vážení a objem vzorku umožňuje měření s reprezentativními, velkými a/nebo těžkými vzorky

Magnetická suspenzní váha (MSB)
Tlak[1]TeplotaSystém dávkování
IsoSORP SA ModelResolution (μg)Mass Range (g)Max. Pressure (bar)Min (°C)Max (°C)
400-150, S-G1025150RT400°CStatic Gas
(S-G)
400-150, S-G XR110150RT400°C
400-150, S-G Cryo1025150196°C[2]400°C
400-150, S-G LT1025150-20400°C
400-150, S-G XR LT110150-20400°C
400-50, S-G+V102550RT400°CStatic Gas & Vapor (S-G+V)
400-50, S-G+V XR11050RT400°C
400-150, S-SC1025150RT400°CStatic Sub-Critical Fuids
and Gas
(S-SC)
400-150, S-SC LT1025150-20400°C
150-150, S-SC Visi1025150RT150°C[4]
150-350, S-SC1025350RT150°C[3]
150-350, S-SC LT1025350-20150°C[3]
150-350, S-SC Visi1025350RT150°C[4]
150-700, S-SC1025700RT150°C[4]
400-50, F-G102550RT400°CFlow Gas
(F-G)
400-50, F-G XR11050RT400°C
400-150, F-G1025150RT400°C
400-150, F-G XR110150RT400°C
400-50, F-G+V102550RT400°CFlow Gas & Vapor
(F-G+V)
400-50, F-G+V XR11050RT400°C
400-150, F-G+V1025150RT400°C
[1] Specifikace vakua: 0,0075 Torr možné (vyžaduje odpovídající vakuové čerpadlo)
[2] Vzorek lze ochladit na -196 °C nebo -186 °C, rozsah nepřetržité regulace teploty -150 °C až 400 °C
[3] Až 400 °C při tlacích nepřesahujících 150 barů
[4] Není vybaveno elektrickým ohřívačem

Mám zájem o přístroj

IsoSORP (Sorption analysis under extreme conditions)

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Orolín

Jakub Orolín

obchodní zástupce

Příprava vzorků XRF, elipsometrie, depozice a leptání