DynTHERM – High Pressure TGA

DynTHERM TGA je pokročilý gravimetrický přístroj pro vysokoteplotní a vysokotlakou termogravimetrickou analýzu.

DynTHERM TGA je pokročilý gravimetrický přístroj s patentovanou* magnetickou suspenzní váhou, která umožňuje měření změn hmotnosti materiálů pod vysokým tlakem, v přítomnosti různých plynů, par nebo páry, od pokojové teploty do 1700°C. Flexibilní výběr zařízení pro dávkování a míchání plynů a par poskytuje přesnou kontrolu složení a tlaku reakční atmosféry. Řada Rubotherm DynTHERM TGA byla navržena a vyrobena s více než 20 lety zkušeností a v terénu ověřená stovkami zákazníků a nabízí nejširší dostupný teplotní a tlakový rozsah ze všech vysokotlakých gravimetrických analyzátorů a představuje průmyslový standard pro analýzu relevantní pro aplikaci.
*Německý patent č. 10 2009 009 204.8

Vlastnosti a výhody:

  • Bezkontaktní vážení vzorku umožňuje hermetické oddělení mezi vzorkovou kyvetou a váhou, čímž se eliminuje riziko poškození váhy reakčními plyny, tlakem nebo teplotou uvnitř vzorkové kyvety
  • Kovově uzavřená reaktorová cela umožňuje měření v korozivních, výbušných nebo toxických reakčních plynech až do vysokých teplot a od vakua po vysoký tlak
  • Jedinečné automatické oddělování vzorků umožňuje tárování váhy během experimentů a poskytuje bezkonkurenční dlouhodobou stabilitu baseline pro nejpřesnější měření, bez manuálních kalibrací vah vyžadovaných konkurenčními zařízeními
  • Celá vzorková cela smáčená reakčními plyny může být zahřátá, čímž se zabrání kondenzaci par reakčních plynů, jako je vodní pára, CO2, čpavek atd., a to i při vysokých tlacích nebo vlhkosti
  • Sofistikované systémy dávkování, míchání a regulace tlaku plynu a par pro přesné řízení reakční atmosféry s integrovaným vzorkováním plynu pro analýzu vyvinutých plynů
  • Velký dynamický rozsah vážení a objem vzorku umožňuje měření s reprezentativními, velkými a/nebo těžkými vzorky

V níže uvedené tabulce jsou shrnuty klíčové specifikace pro 8 různých modelů řady DynTHERM TGA vybavených magnetickým zavěšením.

U všech modelů je možný provoz ve vakuu. Systémy dávkování plynu jsou standardně vybaveny dvěma plynovými potrubími – každé se samostatným MFC. Volitelně lze k dávkovacímu systému přidat více plynových potrubí.

Speciální volitelnou funkcí všech modelů DynTHERM TGA je možnost nuceného proudění reakční atmosféry přes pevné lože vzorku. To se ukázalo jako extrémně užitečná možnost pro výzkum katalyzátorů, protože skutečné provozní podmínky vzorku katalyzátoru lze realizovat v DynTHERM.

ModelMax. teplota vzorkuMaximální tlakVáhové rozlišeníVáhový rozsah / Váha vzorkuReakční atmosféra
1100-1 , LP-G1100°C1 bar10 µg20 g / 25 gPure Gas & Gas Blends (of up to 5 gases)
1700-1 , LP-G1700°C1 bar10 µg20 g / 25 gPure Gas & Gas Blends (of up to 5 gases)
1100-50 , HP-G
1100-50 , HP-G+V
1100°C50 bar*10 µg20 g / 25 gPure Gas & Gas Blends (of up to 5 gases)
Pure Gas & Gas Blends & Gas and steam Blends (of up to 5 gases and 1 steam)
1500-50 , HP-G
1500-50 , HP-G+V
1500°C50 bar*10 µg20 g / 25 gPure Gas & Gas Blends (of up to 5 gases)
Pure Gas & Gas Blends & Gas and steam Blends (of up to 5 gases and 1 steam)
*Maximální tlak je závislý na teplotě

Mám zájem o přístroj

DynTHERM – High Pressure TGA

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Orolín

Jakub Orolín

obchodní zástupce

Příprava vzorků XRF, elipsometrie, depozice a leptání