AHT Automated Hardness Tester

mtm-produkt-aht

Zjednodušuje měření tvrdosti Shore A u tvrzených pryžových materiálů.

Automatizovaný tvrdoměr AHT zjednodušuje měření tvrdosti Shore A pro tvrzené pryžové materiály. Tento plně programovatelný, automatizovaný systém měří tvrdost vytvrzených pryžových materiálů podle všech mezinárodních norem pro tvrdost Shore A. Každé měření zahrnuje určení uživatelem definovaného počtu jednobodových hodnot Shore A. Pro každý vzorek jsou uvedeny jednotlivé hodnoty, průměr a medián tohoto souboru.

Testovací metodaShore A
ISO 868
ASTM D2240
ISO 7619
NF T51-174NF T46-052
DIN 53505
Průměr vzorku30 – 45 mm
Síla vzorku4 – 6 mm
IndentorTvrzená ocelová tyč
Zkrácený 35° kužel
0.79 mm průměr
Rozsah měření0 – 100 Shore A
Síla tlakuKontaktní tlak, tlaková hmotnost: 12.5 N
Síla pružiny: 8.065 N
Rozlišení0.1 Shore
Kapacita autosampleru20
30 (optional)

PŘESNÉ MĚŘENÍ TVRDOSTI

Měření tvrdosti AHTShore A je založeno na přesné aplikaci síly a následném měření posunutí sondy. Na měřicí zařízení, které se skládá z kalené ocelové sondy předepsaného tvaru, se přiloží závaží 12,5 N. Měření se provádí vícekrát, přičemž vzorek se mezi měřeními automaticky otáčí, aby bylo zajištěno reprezentativní vzorkování. Pro každý vzorek jsou uvedeny jednotlivé hodnoty a průměr a medián pro vzorek.

AHT-cirlce

Automatizovaný tvrdoměr AHT zjednodušuje měření tvrdosti Shore A pro tvrzené pryžové materiály. Tento plně programovatelný, automatizovaný systém měří tvrdost vytvrzených pryžových materiálů podle všech mezinárodních norem pro tvrdost Shore A. Každé měření zahrnuje určení uživatelem definovaného počtu jednobodových hodnot Shore A. Pro každý vzorek jsou uvedeny jednotlivé hodnoty, průměr a medián tohoto souboru.

Spolehlivá automatizace

Automatické podávání vzorků s kapacitou 20 vzorků poskytuje sekvenční, spolehlivá bezobslužná měření. Volitelný upgrade na 30 vzorků rozšiřuje automatizaci na ještě větší sady vzorků. Softwarově řízené nastavení testu, sběr dat a kritéria vyhovění/neúspěchu činí z automatického tvrdoměru AHT skutečně automatizovaný systém.

Mám zájem o přístroj

AHT Automated Hardness Tester

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Orolín

Jakub Orolín

obchodní zástupce

Příprava vzorků XRF, elipsometrie, depozice a leptání