Affinity ITC

mtm-produkt-Affinity-ITC

Affinity ITC (Isotermální trační kalorimetrie) slouží k měření reakčního tepla uvolněného nebo také dodaného během interakcí molekul a chemických reakcích v roztoku.

Affinity ITC poskytuje bezkonkurenční reprodukovatelnost vzorků s nejvyšší citlivostí, inovativní technologií a průmyslově ověřenou spolehlivostí.

Affinity ITC a ITC Auto jsou navrženy pro nejnáročnější laboratorní prostředí biologických věd, která vyžadují vysokou citlivost, vysokou produktivitu a nejpokročilejší technologie ITC. Affinity ITC, spolu s Nano DSC, se používají v aplikacích genové terapie pro charakterizaci sérotypu a zatížení lékem v AAV a LNP, stejně jako cílové a mimocílové vazebné interakce. Affinity ITC přináší pokročilé inženýrství do všech kritických aspektů měření a zajišťuje nejvyšší kvalitu ITC dat.

Funkce:

  • AccuShot™ dodává titrační činidlo na správné místo pro nejlepší míchání
  • FlexSpin™ poskytuje inovativní pomalé míchání, efektivní míchání a nejvyšší citlivost
  • Plně automatizované, uživatelem volitelné postupy čištění systému eliminují kontaminaci za běhu
  • Inteligentní polohování hardwaru pro přesné spolehlivé vstřiky
  • Aktivní vytápění a chlazení v pevné fázi pro skutečnou izotermickou regulaci teploty
  • Volba standardního objemu (1,0 ml) nebo nízkoobjemových kyvet (190 µl)
  • Průmyslově osvědčený autosampler pro manipulaci s kapalinami s 96 jamkami s řízenou teplotou. Autosampler může být součástí počátečního nákupu nebo může být přidán později
  • Výkonné ITCRun a NanoAnalyze pro nejkomplexnější sadu nástrojů pro optimalizaci metod, přizpůsobení modelů, dávkovou analýzu, grafy a export dat.

TA Instruments zdokonalila to, o co se pokoušeli jiní. Affinity ITC je výkonný nástroj pro měření široké škály molekulárních interakcí. Poskytuje nezkušeným i pokročilým uživatelům ITC nejvyšší důvěru při generování špičkových dat ITC.

Specifikace

Affinity ITC and ITC Auto specifikaceStandardní objemNízký objem
Geometrie celyPevný válcovýPevný válcový
Typ cely24 K Gold/Hastelloy24 K Gold/Hastelloy
Aktivní objem cely1.0 mL190 µL
Teplotní rozsah měření2 °C to 80 °C2 °C to 80 °C
Minimální detekovatelné teplo0.1 µJ0.04 µJ / 0.05 µJ
Maximální teplota měření5,000 µJ5,000 µJ
Šum0.0025 µW0.0013 µW / 0.0014 µW
Stabilita baseline0.02 µW/hr0.02 µW/hr
Teplotní stabilita50 µ °C at 25 °C8 µ °C / 50 µ °C at 25 °C
Kontrola teplotyAktivní ohřev a chlazeníAktivní ohřev a chlazení
Čas odpovědi13 sec / 18 sec3.3 sec / 11 sec
Objem vstříknutíaž 250 µLaž 250 µL
Přesnost objemu vstříknutí0.01 µL0.01 µL
Rozsah rychlosti míchání0 – 200 rpm0 – 200 rpm
Čištění jehlyPlně automatizovanéPlně automatizované
Proplachové porty pro rozpouštědla4 na zadní straně přístroje4 na zadní straně přístroje
Specifikace automatizace
Plná automatizace k dispozici24 K Gold/Hastelloy24 K Gold/Hastelloy
Rozsah teplot zásobníku automatického vzorkovačeOkolní – 4 °COkolní – 4 °C
Kapacita vzorkovače96 (96-jamková deska)96 (96-jamková deska)
Proplachové porty pro rozpouštědla5 na straně autosampleru5 na straně autosampleru

Mám zájem o přístroj

Affinity ITC

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Orolín

Jakub Orolín

obchodní zástupce

Příprava vzorků XRF, elipsometrie, depozice a leptání