FOX 314

fox314

Přesný, snadno použitelný přístroj pro měření tepelné vodivosti

FOX 314 Heat Flow Meter je přesný, snadno použitelný přístroj pro měření tepelné vodivosti podle ASTM C518 a ISO 8301. FOX Heat Flow Meter pracuje v samostatné konfiguraci nebo konfiguraci řízené PC a poskytuje rychlé a přesné výsledky. Přístroj je vybaven patentovanými tenkovrstvými převodníky tepelného toku, digitálním měřením tloušťky a citlivým řízením teploty. FOX 314 je všestranný přístroj a je zvláště vhodný pro měření plátků lehčených plastů.

  • Vyhovuje ASTM C518 a ISO 8301
  • Snadné použití, rychlé výsledky
  • Samostatný provoz nebo provoz na PC
  • Chlazení/topení v pevné fázi
  • Měření tloušťky do 0,025 mm
  • Dva tenkovrstvé převodníky tepelného toku
  • Vhodné pro R&D a QC testování
  • Software WinTherm rozšiřuje flexibilitu
  • Dostupný automatický vzorkovač pro bezobslužnou vysokou produktivitu

Specifikace

Modely FOX 314 v různých konfiguracích splňují normy ASTM C518, ISO 8301, ASTM 1784, EN 12664 a JIS A 1412.

Maximální síla vzorku102mm (4″)
Velikost vzorku305 x 305mm (12 sq. in.)
Teplotní rozsah-20 °C to 75 °C
Možnosti rozšířeného teplotního rozsahu-30 °C to 95 °C
Přesnost řízení teploty±0.01 °C
Přesnost±1%
Opakovatelnost±0.5%
Rozsah tepelné vodivosti0.005 – 0.35 W/m K(0.035 – 2.4 BTU in/hr ft2 °F)
S External Thermocouple Kit:
až 2.5 W/m K
Oblast převodníků tepelného toku100 x 100mm (4 sq. in.)
Dostupné možnostiAutosampler, Sada externího termočlánku

Technika měření

Vzorky jsou umístěny mezi dvě desky ve zkušebním stohu a je stanoven teplotní gradient po tloušťce materiálu. Destičky lze umístit buď na uživatelem definovanou tloušťku, nebo pomocí funkce AutoThickness, kdy se přístroj automaticky pohybuje, aby navázal kontakt se vzorkem. Tloušťka vzorku in situ se měří čtyřmi optickými kodéry, jedním v každém rohu desky, což poskytuje stabilní měření s přesností 0,025 mm.

Pokročilé měření tepelného toku

Srdcem měření je LaserComp Heat Flux Transducer, navržený a vyrobený speciálně a výhradně pro měření tepelné vodivosti. Převodník tepelného toku se integruje do celé aktivní oblasti (100 x 100 mm/ 4 čtvereční palce), aby poskytoval skutečně reprezentativní měření celkového tepelného toku. Celková tloušťka měniče je menší než 1 mm, což vylučuje zkreslení tepelného toku. Termočlánek typu E je připevněn ve středu každého snímače a oba jsou utěsněny, aby byla zajištěna konzistentní přesnost po celou dobu životnosti přístroje. Protože je každý termočlánek umístěn do 0,1 mm od povrchu vzorku, poskytují skutečně reprezentativní údaje o povrchové teplotě vzorku (rozlišení ± 0,01 °C) a tepelném toku. Stejné termočlánky se používají také pro regulaci teploty desky.

Pomocí volitelného externího termočlánku lze termočlánky připojit přímo k povrchům vzorků pro zvýšení přesnosti jednoho cyklu u vzorků s vyšší tepelnou vodivostí. Pro termočlánky s touto možností jsou na přístroji k dispozici pomocné výstupy.

Přesná regulace teploty

Měřiče průtoku tepla řady FOX dosahují rychle přesné a stabilní tepelné rovnováhy díky kombinaci důkladného měření teploty vzorku, nízkohmotnostních prvků v pevné fázi a pokročilé elektroniky pro řízení teploty.

Regulace teploty desky je založena na stejných citlivých termočláncích v těsném kontaktu se vzorkem, jaké se používají pro měření tepelného toku vzorku. Pokročilý algoritmus regulace teploty monitoruje teplotu desky 20krát za sekundu a rychle přivede systém do zvoleného rovnovážného testovacího stavu. Teplota desky je řízena s přesností 0,01 °C digitálním signálovým procesorem. Vícestupňový PID algoritmus zajišťuje regulaci teploty, která je citlivá, stabilní a zabraňuje překročení nastavené hodnoty. Aby toho bylo dosaženo, výkon ohřívače z polovodičových prvků se upravuje každých 0,5 s.

Horní i spodní desku lze ohřívat nebo chladit, což umožňuje testování s tepelným tokem nahoru nebo dolů. Konstrukce desek s nízkou tepelnou hmotností v kombinaci s výkonem DSP a výstupní desky umožňuje extrémně rychlé dosažení nastavených hodnot.

Kompletní řešení tepelné vodivosti

Měřiče průtoku tepla řady FOX lze provozovat buď jako samostatné přístroje, nebo je lze připojit k počítači pro nastavení testu a ukládání dat. Softwarový balík WinTherm je uživatelsky příjemný nástroj pro nastavení experimentálních parametrů, prohlížení výsledků testů v reálném čase, ukládání a analýzu dat. V obou provozních režimech elektronika přístroje detekuje rovnováhu podle definovaných podmínek a po získání konečné hodnoty automaticky pokračuje k další naprogramované teplotě měření. K dispozici jsou také specifická měření tepla se sběrem dat a výpočtem vedeným softwarem WinTherm.

Mám zájem o přístroj

FOX 314

Kontaktujte našeho obchodníka

Ladislav Pařízek

Ladislav Pařízek

servisní technik

Nanoindentace, AFM, profilometrie

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Orolín

Jakub Orolín

obchodní zástupce

Příprava vzorků XRF, elipsometrie, depozice a leptání