FOX 200

Přesný, snadno použitelný přístroj pro měření tepelné vodivosti podle ASTM C518 a ISO 8301

FOX 200 Heat Flow Meter je přesný, snadno použitelný přístroj pro měření tepelné vodivosti podle ASTM C518 a ISO 8301. FOX Heat Flow Meter pracuje v samostatné konfiguraci nebo konfiguraci řízené PC a poskytuje rychlé a přesné výsledky. Přístroj je vybaven patentovanými tenkovrstvými převodníky tepelného toku, digitálním měřením tloušťky a citlivým řízením teploty. FOX 200 je všestranný přístroj a je zvláště vhodný pro měření plátků lehčených plastů.

  • Vyhovuje ASTM C518 a ISO 8301
  • Snadné použití, rychlé výsledky
  • Samostatný provoz nebo provoz na PC
  • Chlazení/topení ve pevné fázi
  • Měření tloušťky do 0,025 mm
  • Dva tenkovrstvé převodníky tepelného toku
  • Vhodné pro R&D a QC testování
  • Software WinTher rozšiřuje flexibilitu
  • Dostupný automatický vzorkovač pro bezobslužnou vysokou produktivitu
Maximální tloušťka vzorku51 mm (2″)
Velikost vzorku204 x 204mm (8 sq. in.)
Teplotní rozsah-20 °C – 75 °C
Možnosti rozšířeného teplotního rozsahu-30°C – 95°C
Teplotní rozlišení±0.01 °C
Přesnost±1%
Opakovatelnost±0.5%
Rozsah tepelné vodivosti0.005 to 0.35 W/m K(0.035 to 2.4 BTU in/hr ft2 °F)

S FOX 200 External Thermocouple Kit:
up to 2.5 W/m K
Proprietární tenký film
Převodník tepelného toku
75 mm x 75 mm (3 in)
Horní a spodní

Technologie

Technika měření

Vzorky jsou umístěny mezi dvě desky ve zkušebním stohu a je stanoven teplotní gradient po tloušťce materiálu. Destičky lze umístit buď na uživatelem definovanou tloušťku, nebo pomocí funkce AutoThickness, kdy se přístroj automaticky pohybuje, aby navázal kontakt se vzorkem. Tloušťka vzorku in situ se měří čtyřmi optickými kodéry, jedním v každém rohu desky, což poskytuje stabilní měření s přesností 0,025 mm.

Pokročilé měření tepelného toku

Srdcem měření je LaserComp Heat Flux Transducer, navržený a vyrobený speciálně a výhradně pro měření tepelné vodivosti. Převodník tepelného toku se integruje do celé aktivní plochy (75 x 75 mm/3 čtvereční palce), aby poskytoval skutečně reprezentativní měření celkového tepelného toku. Celková tloušťka měniče je menší než 1 mm, což vylučuje zkreslení tepelného toku. Termočlánek typu E je připevněn ve středu každého snímače a oba jsou utěsněny, aby byla zajištěna konzistentní přesnost po celou dobu životnosti přístroje. Protože je každý termočlánek umístěn do 0,1 mm od povrchu vzorku, poskytují skutečně reprezentativní údaje o povrchové teplotě vzorku (rozlišení ± 0,01 °C) a tepelném toku. Stejné termočlánky se používají také pro regulaci teploty desky.

Pomocí volitelného externího termočlánku lze termočlánky připojit přímo k povrchům vzorků pro zvýšení přesnosti jednoho cyklu u vzorků s vyšší tepelnou vodivostí. Pro termočlánky s touto možností jsou na přístroji k dispozici pomocné výstupy.

Přesná regulace teploty

Tepelné průtokoměry řady FOX dosahují rychle přesné a stabilní tepelné rovnováhy díky kombinaci důkladného měření teploty vzorku, nízkohmotnostních prvků v pevné fázi a pokročilé elektroniky pro řízení teploty.

Řízení teploty desky je založeno na stejných citlivých termočláncích v těsném kontaktu se vzorkem, jaké se používají pro měření tepelného toku vzorku. Pokročilý algoritmus regulace teploty monitoruje teplotu desky 20krát za sekundu a rychle přivede systém do zvoleného rovnovážného testovacího stavu. Teplota desky je řízena s přesností 0,01 °C digitálním signálovým procesorem. Vícestupňový PID algoritmus zajišťuje regulaci teploty, která je citlivá, stabilní a zabraňuje překročení nastavené hodnoty. Aby toho bylo dosaženo, výkon ohřívače z polovodičových prvků se upravuje každých 0,5 s.

Horní i spodní desku lze ohřívat nebo chladit, což umožňuje testování s tepelným tokem nahoru nebo dolů. Konstrukce desek s nízkou tepelnou hmotností v kombinaci s výkonem DSP a výstupní desky umožňuje extrémně rychlé dosažení nastavených hodnot.

Kompletní řešení tepelné vodivosti

Měřiče průtoku tepla řady FOX lze provozovat buď jako samostatné přístroje, nebo je lze připojit k počítači pro nastavení testu a ukládání dat. Softwarový balík WinTherm je uživatelsky příjemný nástroj pro nastavení experimentálních parametrů, prohlížení výsledků testů v reálném čase, ukládání a analýzu dat. V obou provozních režimech elektronika přístroje detekuje rovnováhu podle definovaných podmínek a po získání konečné hodnoty automaticky pokračuje k další naprogramované teplotě měření. K dispozici jsou také specifická měření tepla se sběrem dat a výpočtem vedeným softwarem WinTherm.

Volitelné příslušenství

Autosampler

Autosampler (ASF) je namontován na zadní straně přístroje a je ovládán přímo ovládacím softwarem WinTherm Instrument Control Software. ASF automaticky vloží a odebere až 20 vzorků standardní velikosti (výška stohu 500 mm). Během testu lze přidat další vzorky.

Sada externího termočlánku

Termočlánky jsou připojeny přímo k povrchům vzorků, čímž se eliminuje vliv odporu rozhraní a zlepšuje se přesnost měření u vzorků s vyšší tepelnou vodivostí (až 2,5 W/m K). Externí termočlánky jsou umístěny v kontaktu se vzorkem nebo umístěny v drážkách obrobených v tuhých vzorcích. Přístroje konfigurované pro tuto možnost mají pomocné výstupy pro externí termočlánky.

Mám zájem o přístroj

FOX 200

Kontaktujte našeho obchodníka

Ladislav Pařízek

Ladislav Pařízek

servisní technik

Nanoindentace, AFM, profilometrie

Kontaktujte našeho obchodníka

Jakub Orolín

Jakub Orolín

obchodní zástupce

Příprava vzorků XRF, elipsometrie, depozice a leptání